Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tongwei nog altijd grootste fabrikant: marktaandeel n-type zonnecellen groeit snel

Tongwei, Aiko en Runergy blijven de 3 grootste fabrikanten ter wereld van zonnecellen. Alle fabrikanten zien het aandeel n-type zonnecellen in de verkopen snel groeien. Dat meldt marktonderzoeksbureau InfoLink.

De top 5 is in de tweede helft van het kalenderjaar gelijkgebleven. In de eerste helft van 2022  onderging de ranglijst nog een lichte herschikking, waarbij Solar Space destijds naar de vierde plaats klom doordat de productie-uitbreidingen geleidelijk online kwamen en Jietai terugkeerde in de top 5.

Positie Zonnecelfabrikant
1. Tongwei
2. Aiko
3. Runergy
4. Solar Space
5. Jietai

117 gigawattpiek
De top 5-fabrikanten verscheepten in 2022 samen 117 gigawattpiek aan zonnecellen, een stijging van 53 procent. Doordat verticaal geïntegreerde fabrikanten steeds zelfstandiger worden, stagneerde in 2021 de groei van het marktaandeel van de zonnecelfabrikanten, maar daar is in 2022 verbetering in opgetreden.

Technologische transformatie
Dit komt volgens de marktanalisten doordat de zonnecelfabrikanten zich het voorgaande jaar op een keerpunt van technologische transformatie bevonden en de productie-uitbreidingen van perc-zonnecellen maar ook andere technologieën evalueerden en de uitbreiding van de productiecapaciteit trager verliep.

Als gevolg van het hogere eigenverbruik van de zonnecelfabrikanten – zo produceert bijvoorbeeld Tongwei ook zonnepanelen – daalde de hoeveelheid zonnecellen die op de markt beschikbaar waren.

Grootformaatzonnecellen dominant
Bovendien signaleert InfoLink dat er afgelopen kalenderjaar maar weinig tier 2-fabrikanten zijn die productiecapaciteit hebben gebouwd voor grootformaatzonnecellen, wat leidde tot een blijvend tekort aan grootformaatzonnecellen. Door het toenemende tekort stegen de brutomarges van de zonnecelproducenten.

Volgens gegevens van InfoLink nemen grootformaatzonnecellen inmiddels 82,3 procent van de levering van de 5 grootste zonnecelfabrikanten voor hun rekening. G1-zonnecellen van 158,75 bij 158,75 millimeter waren nog goed voor 1 procent van de leveringen. Voor M6-zonnecellen en andere niet-grootformaatzonnecellen was dit 13,3 procent.

23 procent n-type
De 5 grootste zonnecelproducenten willen dit kalenderjaar volgens InfoLink meer dan 210 gigawattpiek aan zonnecellen uitleveren, waarvan 23 procent n-type producten. Jietai heeft de hoogste verschepingsdoelstelling voor n-type zonnecellen.

Het marktonderzoeksbureau stelt dat het verkoopvolume van de n-type zonnecellen vooral afhangt van het tempo waarin er productiecapaciteit online komt en de stabiliteit van de grondstoffenvoorziening.