Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vanaf 2024 is het btw-tarief voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen weer 21%.

In plaats van de btw-verlaging voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers op 6% te handhaven, is besloten om deze verlaging te beëindigen voor woningen die jonger zijn dan 10 jaar.

Binnenkort vervalt het verlaagde btw-tarief voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen bij woningen jonger dan 10 jaar. Deze maatregel, die op 1 april 2022 werd ingevoerd, verdwijnt op 31 december 2023. Voor oudere woningen blijft het verlaagde tarief van kracht.

De afgelopen twee jaar gold een 6% btw-tarief voor deze duurzame energievoorzieningen, maar vanaf 2024 keert het tarief terug naar 21%. Deze maatregel was bedoeld om prijsstijgingen te compenseren en huishoudens de kans te geven te investeren in duurzame energie tegen betaalbare prijzen. Het doel was om meer gezinnen te betrekken bij de energietransitie.

Mensen die van plan waren van deze maatregel te profiteren, hadden inmiddels de gelegenheid moeten hebben om dat te doen. De federale regering stelde 1,16 miljard euro beschikbaar om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen.

Informeer gratis bij onze specialisten en neem nu contact.