Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Een offerte ontvangen? je ziet dat de zonnepanelen een groter vermogen hebben dan de omvormer? Dit is heel normaal.

Een offerte ontvangen je ziet dat de zonnepanelen een groter vermogen hebben dan de omvormer? Dit is heel normaal.

Dit onderwerp betreft het onder- of overdimensioneren van omvormers. Maar wat houden over- en onderdimensioneren precies in en hoe functioneren ze?

Dimensioneren
Dimensioneren houdt in dat je het specifieke bereik bepaalt, zoals bijvoorbeeld het bereik van een omvormer in dit geval. Het is mogelijk om een groter of kleiner bereik vast te stellen.

Overdimensioneren doet zich voor wanneer je een kleinere omvormer gebruikt voor een groter zonnesysteem, met als doel gedurende het jaar meer zonne-energie op te wekken.

Aan de andere kant is er onderdimensioneren, waarbij je een grotere omvormer gebruikt voor een kleiner systeem. Dit stelt de omvormer in staat alle op dat moment gegenereerde zonne-energie om te zetten in bruikbare stroom.

Voor- en nadelen

Voordelen van een kleinere omvormer:
– Lagere opstartspanning: Het systeem heeft minder stroom nodig om op te starten, waardoor het in de ochtend eerder begint te werken.
– Vroege activering: Vooral opstarten in de ochtend wordt bevorderd, wat de systeemprestaties verbetert.

Nadeel van een kleinere omvormer:
– ‘Aftopping’ op zonnige dagen: Op zeer zonnige dagen kan de omvormer zijn maximale stroomomzettingscapaciteit bereiken. Dit kan resulteren in vermogensverlies. (Zie grafiek).

Bovendien leidt dit ook tot kostenbesparingen. Een kleinere omvormer is namelijk voordeliger in aanschaf dan een grotere variant. Hierdoor wek je niet alleen meer energie op, maar bespaar je ook op de initiële investering. Dit creëert een gunstige win-winsituatie.

Vraag gerust advies bij een NDW green power specialist hier