Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jouw premie voor zonnepanelen aanvragen.

De Vlaamse overheid besliste om deze premie op 1 januari 2024 stop te zetten.
Zonnepanelen met keuringsdatum tot en met 31 december 2023 komen in aanmerking voor een premie. De aanmelding van je zonnepanelen, de plaatsing van je digitale meter en het aanvragen van je premie mag wél nog na deze datum gebeuren.

Om je premie voor zonnepanelen aan te vragen, moet de aanmelding van je zonnepanelen verwerkt zijn door Fluvius.
Door het grote aantal van meldingen voor zonnepanelen en thuisbatterijen hebben ze een achterstand in de verwerking hiervan.
Je kan nagaan wat de status is van de meldingen hier .

Growatt case

Heb je alle stappen doorlopen?

 • Stap 1: Een installateur plaatst jouw zonnepanelen.
 • Stap 2: Laat de installatie keuren en neem de installatie in dienst. De keuringsdatum is de officiële datum van indienstname en bepaalt de hoogte van je premiebedrag.
 • Stap 3: Meld je zonnepanelen aan bij Fluvius. Dit is de eerste stap in je premieaanvraag. Je bent verplicht je zonnepanelen aan te melden bij Fluvius binnen de 30 dagen na de AREI-keuring. Doe je die aanmelding niet binnen de 3 maand na de AREI-keuring dan verlies je onherroepelijk het recht op deze premie. In dit bericht vind je het G-nummer, dit is een identificatienummer van de installatie.
 • Stap 4: Als we jouw aanmelding verwerkt hebben, sturen we hiervan een bevestiging. Door drukte kan dit enkele maanden duren. Geen zorgen: de keuringsdatum bepaalt je premiebedrag.
 • Stap 5: Heb je nog geen digitale meter, dan zal Fluvius je contacteren om de digitale meter te komen plaatsen. Zodra de digitale meter aanwezig is, je aanmelding verwerkt is en je aan de andere voorwaarden voor de premie zonnepanelen voldoet, kan je een premieaanvraag vervolledigen. Hou daarbij je G-nummer bij de hand.
Premievoorwaarden 2023
Belangrijk
 • Datum indienstname ligt na 1/1/2023
 • Er moet een digitale meter aanwezig zijn op het installatie-adres
 • Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA
 • De zonnepanelen moeten door een aannemer geplaatst worden.
 • Deze aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid (RESCERT) of laat de geplaatste installatie valideren/controleren door een persoon die hierover beschikt.
 • De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen
 • De zonnepanelen mogen niet geïnstalleerd worden op asbesthoudende dakbekleding of een asbesthoudend onderdak.
 • Premie is éénmalig
Premievoorwaarden Informatieblad 2023
Premiebedrag max. 750 euro
Premiebedrag beschermde afnemer max. 900 euro
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • RESCERT-nummer installateur
 • Datum en nummer EPB aangifte (Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw), als de woning of de wooneenheid na 1 januari 2014 aangesloten werd op het elektriciteitsnet
Toe te voegen indien van toepassing Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

bron : Fluvius

Onze @NDW green power experts nemen zeer graag contact met je op bij vragen. Of contacteer Fluvius hier