Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Minister Demir heeft aangekondigd dat alle premies voor zonnepanelen zullen worden geschrapt in 2024! Wees snel

Het besluit van de Vlaamse overheid om de premies voor zonnepanelen vervroegd stop te zetten is opmerkelijk. Hoewel op dit moment een royale premie van 750 euro per installatie wordt geboden, was het oorspronkelijke plan om dit bedrag in 2024 te halveren tot 375 euro. Echter, door de premie al op 1 januari stop te zetten, bespaart de regering 50 miljoen euro.

 

Minister Demir heeft aangekondigd dat alle premies voor zonnepanelen zullen worden geschrapt in 2024, wat tot enige bezorgdheid heeft geleid. Momenteel kunnen zonnepaneelinstallaties rekenen op overheidssteun tot wel 750 euro, maar deze bedragen zouden vanaf begin 2024 worden verminderd tot 375 euro. Opvallend is dat de regering heeft besloten de premies al op 1 januari stop te zetten, waarmee een besparing van 50 miljoen euro wordt gerealiseerd.

Volgens Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir, zijn deze maatregelen gerechtvaardigd. Ze wijst op een analyse van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) waaruit blijkt dat de premie heeft geleid tot oversubsidiëring, terwijl de terugverdientijd van zonnepanelen al zeer kort is. Het feit dat de capaciteit aan zonnepanelen in Vlaanderen in de afgelopen twaalf maanden aanzienlijk is toegenomen, getuigt hiervan.

Ondanks de evenwichtige benadering van de minister zijn er enkele zorgen. Allereerst komt de aankondiging wel laat, waardoor er weinig tijd overblijft om actie te ondernemen voor wie nog wil profiteren van de maximale premie van 750 euro. Daarnaast blijft het premiebeleid een administratieve uitdaging, zoals eerder besproken in onze blogpost “Falend premiebeleid in Vlaanderen.”

Toch is er enig positief nieuws, aangezien de premie voor sloop- en heropbouw structureel wordt verlengd, als reactie op de verwachte federale btw-verhoging.

Als u zich afvraagt wat nu te doen, hebben we een stappenplan opgesteld om nog steeds van de premie van 750 euro te kunnen profiteren. We adviseren om niet in paniek te raken, aangezien er nog steeds installatiecapaciteit beschikbaar is. Echter, wacht niet te lang, vooral met de winter voor de deur, waarin installaties traditioneel minder frequent plaatsvinden vanwege ongunstige weersomstandigheden.

https://www.ndwgreenpower.be/offerte-aanvraag/